Miķeļdienas 24 KP

Smiltenes novada orientēšanās sacensības

2020. gada 4. oktobrī Smiltenes novadā, Silvā visi orientieristi, arī tie, kas par tādiem vēlas kļūt, tiek aicināti uz nelielām sacensībām izvēles distancē.

Miķeļdienas 24 KP notiks jau trešo gadu un šogad reizē ar Vidzemes ziemas 1. kārtu

Šogad Smiltenes apkārtnē būs orientēšanās seriāls no 4. oktobra līdz 28. martam. Pavisam uzticīgos dalībniekus gaida interesanti pārsteigumi.

Sacensību vadība

Sacensības organizē Hafnijs sadarbībā ar Smiltenes sporta centru.

Sacensību galvenais tiesnesis Mārtiņš Mārcis Leimanis

Sacensību galvenais tiesnesis nodrošina, lai sacensības noritētu saskaņā ar nolikumu.

NOLIKUMS

Tiek piedāvātas 4 izvēles distances:

1. distance 24 KP;

2. distance 16 KP;

3. distance 9 KP;

OPEN (tiek iekļauti Vidzemes ziemas dalībnieki); ar divām grupām – S un V katrā distancē. Kartē būs 24 kontrolpunkti.

.

Kartes varēs iegūt no 12:00
Finišu slēdz 16:00

Apbalvošana AZIMUTA ziemas 2019 /2020 un AZIMUTA vasaras 2020 plkst. 15:30. Miķeļdienas 24 KP plkst. 16:00

Ar medaļām apbalvos pirmās trīs vietas visās astoņās grupās tos, kuri būs finišējuši līdz 16:00 .

Finišs no kontrolpunkta 96, kurš visiem jāapmeklē kā pēdējais.

Karte  Kārlis Magons 2020. gada augusts un septembris, mērogs 1:7500, augstumlīknes ik pēc 2,5m. Kartes būs maisiņos. Būs tikai dažas brīvas kartes, tiem kuri nebūs iepriekš pieteikušies.

Sacensību kārtība:

Sacensībās tiek pielietota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident un SPORTident AIR+;

Startā vispirms jāizdzēš SI kartes atmiņa, to ievietojot ierīcē „Clear”;

Pēc tam SI karte jāievieto „Check”, kura pārbauda vai idents ir nodzēsts, kā arī šī stacija aktivizē AIR+ tām SPORTident kartēm, kurām tas ir.

Brīvi izvēlētā laikā izdara starta atzīmi ierīcē „Starts” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un dodas distancē. Ja kādu no kontrolpunktiem apmeklē vairākas reizes, tas tiek ieskaitīts kā viens kontrolpunkts.

Dalībniekiem pirms finiša obligāti jāapmeklē pēdējais 96 kontrolpunkts.

Finišējot dalībnieks izdara finiša atzīmi ierīcē „Finišs” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un pie finiša tiesneša „nolasa” rezultātu.

Kontakta identiem atzīme tiek veikta ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu, bezkontakta idents ir jāpietuvina stacijai, signāls, ka atzīme ir veikta, ir dzirdams identā, stacija neizdara signālu. Ja bezkontakta idents stacijas tuvumā neizdara signālu, tad atzīmēšanās ir jāveic ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu.

Nozaudējot SPORTident 8 karti dalībnieks atlīdzina pilnu tās vērtību 30 eur, par nozaudētu SIAC karti dalībnieks atlīdzina tās vērtību 70 eur.

Ja dalībnieks izstājās no distances vai arī ir pazaudējis SPORTident karti, obligāti ir jādodas pie finiša tiesneša un jāpaziņo par to.

Pieteikumi intervālā līdz 1.10 plkst. 23:59 Online. Piesakoties jānorāda personīgo SI karšu numuri, ja tādi ir.

Dalības maksa 4 eur, jauniešiem un pensionāriem 3 eur, bērniem līdz 12 gadu vecumam 2 eur. SPORTident kartes īre 1 eur. Ī=rei būs arī 10 SIAC kartes.

Atbildība

Dalībnieki paši pilnībā atbildīgi par savu veselības stāvokli un gatavību startēt. Startējot distancē, ikviens dalībnieks pats uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un rīcību. Par bērniem sacensību zonā un arī distancē pilnībā atbild viņu vecāki/aizbildņi.

Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai  mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.