Tepera takas 2023

S K R I E Š A N A S      S E R I Ā L S

„T E P E R A    T A K A S – 2 0 2 3”

N O L I K U M S

  1. Seriāla mērķis – sekmēt Smiltenes novada iedzīvotāju fizisko spēju attīstīšanu un veselības stiprināšanu.
  1. Seriālu organizē biedrība “Smiltenes sporta centrs”.
  1. Norises vieta – Tepera ezera meža sākumā pie kartingu trases. Seriāla norises laiks – laika posmā no plkst. 17:00 – 19:30;
  1. Pasākuma norise un rezultātu vērtēšana – seriāls risinās desmit kārtās, no kurām kopvērtējumā tiek vērtēta augstāko izcīnīto vietu summa septiņās kārtās. Ja diviem vai vairāk dalībniekiem tā ir vienāda, augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš uzrādījis labāku rezultātu pēdējā kārtā.

Dalībnieki savu rezultātu reģistrē ar elektronisko laika fiksēšanas ierīci SportIdent. 

Ierodoties pasākuma norises vietā dalībnieks secīgi veic sekojošas darbības: vispirms aizpilda dalībnieka kartiņu un saņem laika fiksēšanas ierīci (“SportIdent pirkstiņu”) un ievieto to stacijā “Cleer” – pēc pirkstiņa ievietošanas stacijā “Starts” dalībnieks atbilstoši savai starta grupai dodas 1km, 3km vai 5km  distancē. Distancē pavadītais laiks tiek fiksēts pēc “pirkstiņa” ievietošanas stacijā “Finišs”. Pēc tam dalībnieks nodot “pirkstiņu” sacensību tiesnesim – rezultātu nolasīšanai un datu apstrādei. 

  1. Norises dienas – seriāls risinās ceturtdienās: 11., 18., 25., maijs; 1.;8.; 15. jūnijs; 7., 14., 21., 28. septembris.
  1. Vecuma grupas un distances:
1km V/S-7 /2016.g.dz. un jaunāki zēni un meitenes/; V/S-10 /2015. – 2013.g.dz. zēni un meitenes/; V/S-12 /2012.-2011.g.dz. zēni un meitenes/; S-55+ /1967.g.dz. un vecākas sievietes/.3km V/S-15 /2010.-2008.g.dz. zēni un meitenes/; S-18 /2005.-2007.g.dz. jaunietes/; S-40 /2004.-1983.g.dz. sievietes/; S-55 /1982.-1968.g.dz. sievietes/; V-55+ /1967.g.dz. un vecāki vīrieši/.5km V-18 /2007.-2005.g.dz.jaunieši/; V-35 /2004.-1988.g.dz. vīrieši/; V-45 /1987.-1978.g.dz. vīrieši/. V-55 /1977.-1968.g.dz. vīrieši/;
  1. Apbalvošana – pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā kopvērtējumā tiks apbalvoti ar diplomiem un pārsteiguma balvām. Speciālbalvas saņems arī dalībnieki, kas piedalīsies visās kārtās.