Vidzemes 3-dienas

Vidzemes 3-dienas 2023

Pieteikšanās

ODK BAISIE EŽI

Laiks un vieta

Sacensības notiek 2023. gada 28. – 30. jūlijā, Smiltenes apkārtnē.

Sacensību centrs

Smiltenes novads, Cērtenes pilskalns, Vietu skatīt šeit

Dalībnieki

Vecuma grupas – S/V 10, 12, 14, 16, 21A, 21B, 21C, 40, 50, 60, 65, 70; OPEN

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli!

Distances

–          Trīs dienu individuālās sacensības pavēles distancē;

–          pavēles distance ar atsevišķu startu izlozes secībā;

–          starta intervāls 2-10 minūtes;

–          atzīmēšanās ar SPORTident.

Pasākuma programma

Piektdiena, 28. jūlijs

no plkst. 16:00Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
plkst. 18:00Starts 1. dienas sacensībām

Sestdiena, 29. jūlijs

plkst. 11:00Starts 2. dienas sacensībām
  

Svētdiena, 30. jūlijs

plkst. 11:00Starts 3. dienas sacensībām
plkst. 13:00Apbalvošana, noslēguma pasākums

Kartes

1. diena – Sagatavota 2018. – 2023. gads. 2. diena sagatavota 2020. – 2023.. gads. 3. diena sagatavota 2019 – 2022 gads. Kartes autors Kārlis Magons. Karšu mērogs SV 10,12, S21C 1:5000, pārējām grupām 1:7 500, augstumlīknes ik pa 2,5 m. KP leģendas izpildītas grafisku piktogrammu veidā pēc IOF standartiem. Leģendu eksemplāru var saņemt priekšstarta laikā. Leģendas uz kartēm nebūs uzdrukātas.

1. diena1. diena
1.diena1.diena1.diena
Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir 2-2.jpgŠim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir 2-3.jpg
2.diena2.diena2.diena
Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir 3-1.jpgŠim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir 3-3.jpg
3.diena3.diena3.diena

Starta kārtība

3 min. pirms starta dalībnieks reģistrējas uzrādot tiesnesim IDENT numuru

2 min pirms starta saņem leģendas

1 min pirms starta nostājas pie groza ar savas grupas kartēm un pēc starta signāla dalībnieks no savas grupas kastes paņem karti.

Dalībnieks ir personīgi atbildīgs, ka ir paņēmis pareizo, savas grupas karti.

Pieteikšanās 

par visām trīs dienām:

GrupasMaksaSI īres maksa
S10, V10€5 / €2 viena diena€3 / €1 viena diena
S12, S14, V12, V14€10 / €3.5 viena diena€3/ €1 viena diena
S16, V16€14 / €5 viena diena€3/ €1 viena diena
S21A, S21B, S21C, S40, S50, V21A, V21B, V21C, V40, V50€30 / €10 viena diena€3/ €1 viena diena
S60, S65, S70, V60, V65, V70€18 / €6 viena diena€3/ €1 viena diena
OPEN€30 / €10 viena diena€3/ €1 viena diena

Dalības maksu var samaksāt sacensību centrā, ierodoties uz sacensībām.

SPORTident kartes īre 1 EUR par dienu.

Pieteikšanās līdz pirmdienai, 24. jūlijam plkst.24.00, aizpildot pieteikuma

veidlapu internetā – Online. Pieteikuma jānorāda vārds, uzvārds, grupa, dz.g. un

personīgā SI Nr.

No 25. jūlija – pieteikšanās tikai par palielinātu samaksu(+100%).

Izloze internetā, sākot ar 27. jūliju.

Ar pieteikumu sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos, ja vien netiek norādīts savādāk.

Par pamanītajām kļūdām un neprecizitātēm lūdzam ziņot pa  e-pastu leimanis4@inbox.lv vai pa tālruni  tālr. +371 25677774.

Serviss sacensību centrā.

Medicīniskā palīdzība, WC, Finišā ūdens.

Apbalvošana

Medaļas visās grupas pirmo trīs vietu ieguvējiem kopvērtējumā. 

Kopvērtējuma aprēķināšana

Kopvērtējumā aprēķina visu trīs dienu laika summu.

Vidzemes vasara

Vidzemes vasara

ODK BAISIE EŽI

Nolikums

Orientēšanās seriālā „Vidzemes vasara” tiek aicināti piedalīties visi orientieristi, kā arī tie, kas par tādiem cer kļūt. Sacensības notiks trešdienu novakarēs.

Piedāvājumā grupas:

VA,SA,VB,SB,VC,SC,V35,S35,V45,S45,V55,S55,V65,S65,V16,S16,V14,S14,V12,S12,V10,S10 un Izvēle ar visiem vai mazāk kontrolpunktiem pēc dalībnieka vēlēšanās.

VC un SC grupas domātas iesācējiem!

Brīvais starts no 16:00-19:00

Kalendārs

KārtaDatumsVieta
1. kārta21.06.2023.Atpūtas bāze “Slīpi”
2. kārta28.06.2023.Niedrāja ezera R
3. kārta05.07.2023.Silva A
4. kārta12.07.2023.Spicieris
5. kārta19.07.2023.Vidzeme
6. kārta26.07.2023.Smiltene, Meža iela
7. kārta02.08.2023.Silva, BMX trase
8. kārta09.08.2023.Cērtenes Pilskalns

Sacensību kārtība

Sacensībās tiek pielietota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident un SPORTident AIR+;

Startā vispirms jāizdzēš SI kartes atmiņa, to ievietojot ierīcē „Clear”;

Pēc tam SI karte jāievieto „Check”, kura pārbauda vai idents informācija ir izdzēsta, kā arī šī stacija aktivizē AIR+ tām SPORTident kartēm, kurām tas ir.

Brīvi izvēlētā laikā izdara starta atzīmi ierīcē „Starts” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un dodas distancē.

Arī izvēles dalībniekiem pirms finiša obligāti jāapmeklē pēdējais 96 kontrolpunkts

Finišējot dalībnieks izdara finiša atzīmi ierīcē „Finišs” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un pie finiša tiesneša „nolasa” rezultātu.

Kontakta identiem atzīme tiek veikta ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu, bezkontakta idents ir jāpietuvina stacijai, signāls, ka atzīme ir veikta ir dzirdams identā, stacija neizdara signālu. Ja bezkontakta idents stacijas tuvumā neizdara signālu, tad atzīmēšanās ir jāveic ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu.

Nozaudējot SPORTident 8 karti dalībnieks atlīdzina pilnu tās vērtību 30 eur, par nozaudētu SIAC karti dalībnieks atlīdzina tās vērtību 70 eur.

Ja dalībnieks izstājās no distances, vai arī ir pazaudējis SPORTident karti, obligāti ir jādodas pie finiša tiesneša un jāpaziņo par to.

Vērtēšana

Lai ieskaitītu rezultātu, dalībniekam ir obligāti jābūt dalībnieka numuram. 

Katrā kārtā visi dalībnieki ar ieskaitītu rezultātu saņem punktus kopvērtējuma aprēķināšanai. Punktus iegūst grupas uzvarētāja rezultātu izdalot ar attiecīgā dalībnieka rezultātu un reizinot ar 1000.

Arī “Izvēle” dalībniekiem, kuri apmeklējuši visus KP, punktus aprēķina tāpat.

Punktus “Izvēlē” dalībniekiem, kuri nav apmeklējuši visus kontrolpunktus, piešķir pēc atšķirīgas sistēmas. Labākajam no iepriekšminētajiem piešķir 850 punktus, nākošajiem pēc tabulas ieņemto vietu secībā.

800
750
700
650
500
500
u.t.t.

Ja neviens visus kontrolpunktus nav apmeklējis, tad 1000 punktus piešķir labākajam un nākošajiem kā iepriekš.

Kopvērtējumā ieskaita 5  labākos koeficientus, Lai dalībnieks tiktu apbalvots, viņam jābūt startējušam vismaz 4 kārtās.

Ja diviem cilvēkiem vienā grupā ir vienāds punktu skaits, tad vērtē nākošās kārtas rezultātu. 
Lai dalībnieku apbalvotu

Dalības maksas

Pieaugušie 5 eur

Pensionāri, studenti 3.5 eur.

Bērni no 14 gadu vecuma līdz 17 gadu vecumam 3 eur.

Bērni līdz 13 gadu vecumam 2 eur.

Dalībnieka numurs 1 eur

SportIdent noma 1 eur

Par abonementa iegādāšanos interesēties pie sacensību tiesneša.

Apbalvošana

Kopvērtējumā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā grupā.

Lai dalībnieks tiktu apbalvots, viņam jābūt startējušam vismaz 4 kārtās.

Sacensību vieta var tikt mainīta. Informācija par izmaiņām tiek publicēta www.hafnijs.lv un Smiltenes OS whatsapp grupā.

Atbildība

Ierodoties sacensībās dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību “Vidzemes vasara” laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām orientēšanās sporta sacensību “Vidzemes vasara” mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos.

Dalībnieki paši pilnībā atbildīgi par savu veselības stāvokli un gatavību startēt. Startējot distancē, ikviens dalībnieks pats uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un rīcību. Par bērniem sacensību zonā un arī distancē pilnībā atbild viņu vecāki/aizbildņi.

Dalībnieki ir informēti, ka sacensību nolikums var tikt mainīts vai papildināts.

Tepera takas 2023

S K R I E Š A N A S      S E R I Ā L S

„T E P E R A    T A K A S – 2 0 2 3”

N O L I K U M S

 1. Seriāla mērķis – sekmēt Smiltenes novada iedzīvotāju fizisko spēju attīstīšanu un veselības stiprināšanu.
 1. Seriālu organizē biedrība “Smiltenes sporta centrs”.
 1. Norises vieta – Tepera ezera meža sākumā pie kartingu trases. Seriāla norises laiks – laika posmā no plkst. 17:00 – 19:30;
 1. Pasākuma norise un rezultātu vērtēšana – seriāls risinās desmit kārtās, no kurām kopvērtējumā tiek vērtēta augstāko izcīnīto vietu summa septiņās kārtās. Ja diviem vai vairāk dalībniekiem tā ir vienāda, augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš uzrādījis labāku rezultātu pēdējā kārtā.

Dalībnieki savu rezultātu reģistrē ar elektronisko laika fiksēšanas ierīci SportIdent. 

Ierodoties pasākuma norises vietā dalībnieks secīgi veic sekojošas darbības: vispirms aizpilda dalībnieka kartiņu un saņem laika fiksēšanas ierīci (“SportIdent pirkstiņu”) un ievieto to stacijā “Cleer” – pēc pirkstiņa ievietošanas stacijā “Starts” dalībnieks atbilstoši savai starta grupai dodas 1km, 3km vai 5km  distancē. Distancē pavadītais laiks tiek fiksēts pēc “pirkstiņa” ievietošanas stacijā “Finišs”. Pēc tam dalībnieks nodot “pirkstiņu” sacensību tiesnesim – rezultātu nolasīšanai un datu apstrādei. 

 1. Norises dienas – seriāls risinās ceturtdienās: 11., 18., 25., maijs; 1.;8.; 15. jūnijs; 7., 14., 21., 28. septembris.
 1. Vecuma grupas un distances:
1km V/S-7 /2016.g.dz. un jaunāki zēni un meitenes/; V/S-10 /2015. – 2013.g.dz. zēni un meitenes/; V/S-12 /2012.-2011.g.dz. zēni un meitenes/; S-55+ /1967.g.dz. un vecākas sievietes/.3km V/S-15 /2010.-2008.g.dz. zēni un meitenes/; S-18 /2005.-2007.g.dz. jaunietes/; S-40 /2004.-1983.g.dz. sievietes/; S-55 /1982.-1968.g.dz. sievietes/; V-55+ /1967.g.dz. un vecāki vīrieši/.5km V-18 /2007.-2005.g.dz.jaunieši/; V-35 /2004.-1988.g.dz. vīrieši/; V-45 /1987.-1978.g.dz. vīrieši/. V-55 /1977.-1968.g.dz. vīrieši/;
 1. Apbalvošana – pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā kopvērtējumā tiks apbalvoti ar diplomiem un pārsteiguma balvām. Speciālbalvas saņems arī dalībnieki, kas piedalīsies visās kārtās. 

Vidzemes rogainings

Atrašanās vieta -> spiest šeit

IELŪGUMS

Laipni ielūdzam piedalīties piedzīvojumu sacensībās „Vidzemes roganings 2022”!
Sacensības notiks 2022.gada 11. septembrī (Svētdienā), starts pulksten 12:00. Sacensību centrs atradīsies Smiltenes novada Brantu apkārtnē.

Sacensības notiks kartē, kas apvienota no vairākām orientēšanās kartēm, kuras zīmētas 1975 – 2020 . Korekcijas un labojumi nav.

Noteikumi

Sacensību formāts: Rogainings, laika limits 3 vai 6 stundas ar kājām.
Komandā startē no 2-4 dalībnieki.
Sacensības notiek saskaņā ar sacensību Nolikumu.

Papildinājumi noteikumiem, īpaši norādījumi.

 1. Navigācijā drīkst izmantot tikai kompasu, pulksteni un organizatoru izsniegto sacensību karti. Jebkuras citas iekārtas un līdzekļi var tikt izmantoti mērķiem, kas nav saistīti ar navigāciju. Mobilie telefoni un citas elektroniskās iekārtas pirms starta ir jāievieto necaurredzamā maisā, ko piešķir sacensību organizators.
  2. Distancē iespējama tikšanās ar suņiem un meža dzīvniekiem.
  3. Māju pagalmus šķērsot aizliegts. Mājas ieteicams apiet, lai netraucētu iedzīvotājus. Aizliegtās teritorijas – apdzīvojamā teritorija un dārzi – ir kartē ir attēloti olīvzaļā krāsā. Atklātās teritorijas, koptas pļavas un tīrumi, vietām var būt iežogoti ar mājdzīvnieku ganību žogiem ~ 2m augstiem, vai ar elektriskajiem ganiem.
  4. Katrai komandai distancē obligāti līdzi jāņem izslēgts mobilais tālrunis ar uzlādētu bateriju, lai ārkārtas situācijas gadījumā būtu iespēja sazināties ar organizatoriem. Reģistrējoties komandas norāda līdzi ņemamā mobilā tālruņa numuru. Organizatoru mobilais tālruņa numurs būs norādīts uz komandas numura.
  6. Komandu numuri A5 formātā, paredzēti komandu atpazīstamībai. Numuri jāpiestiprina pie dalībnieka apģērba vai somas izmantojot organizatoru izsniegtos stiprinājumus.

Dalībnieku Grupas

MO, WO, XO (3 un 6 stundu distancēm) – vīriešu, sieviešu un jauktās atklātās grupas.
MJ, WJ, XJ (3 un 6 stundu distancēm)– vīriešu, sieviešu un jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 23 gadiem.
MV, WV, XV (3 un 6 stundu distancēm)– vīriešu, sieviešu un jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem.
MSV, WSV, XSV (6 stundu distancei) – vīriešu, sieviešu un jauktās super – senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem.
MUV, WUV, XUV (6 stundu distancei) – vīriešu, sieviešu un jauktās ultra veterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 65 gadiem.

Atbildību par savu veselības stāvokli un par apdrošinājumu pret nelaimes gadījumiem un iespējamām traumām uzņemas paši dalībnieki (vecāki par 16 gadiem) vai viņu vecāki/aizbildņi (par dalībniekiem līdz 16 g.v.). Komandas reģistrējas sacensību centrā pilnā sastāvā, saņem sacensību dalībnieku piederumus, personīgi ar parakstu apliecina atbildību par savu, savu bērnu vai aizbilstamo – sacensību dalībnieku veselības stāvokli, iespējamiem nelaimes gadījumiem un iespējamām traumām sacensību laikā. Distanci iespējams veikt, izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu briesmām savu veselību un dzīvību.
Visām grupām – ja komandas sastāvā ir dalībnieki, kas jaunāki par 14 gadiem, obligāts noteikums – viens dalībnieks, kas vecāks par 18 gadiem.

Sacensību programma

no 10:00 dalībnieku ierašanās sacensību centrā, reģistrācija
11:00 karšu izsniegšana
12:00 sacensību starts
15:00 3 stundu sacensību finišs
15:30 3 stundu sacensību uzvarētāju apbalvošana
18:00 6 stundu sacensību finišs
18:30 6 stundu sacensību uzvarētāju apbalvošana

Apvidus

Distance, KP un atzīmēšanās
Sacensību rajonā tiks izvietoti 30 kontrolpunkti – orientēšanās prizmas. Atzīmēšanās sistēma – Sportident. Katram dalībniekam tiek piestiprināta sava SI-karte. Sacensībās jāizmanto SI kartes, kuru ietilpība nav mazāka par 40 kontrolpunktiem. Dalībnieks pats ir atbildīgs par SI karšu ietilpību izvēlētās distances veikšanai. 

Kontrolpunkti ir ar vērtībām no 3 līdz 10 punktiem. Punktu vērtības ir KP numura desmitu skaitlis, piemēram, KP ar  numuru 33 komandai dod 3 punktus, KP ar numuru 63 dod 6 punktus.
KP ar savu SI-karti atzīmējas visi komandas dalībnieki. Komandas dalībniekiem vienā KP atzīmes jāveic 1 minūtes laikā. Ja kādam no komandas dalībniekiem būs bojāts (pārrauts) SI-kartes stiprinājums, komanda tiek diskvalificēta. Par katru nokavēto minūti pēc kontrollaika beigām komandai no rezultāta tiek atņemts viens punkts.

Karte

Mērogs 1:20000, H = 2,5m
Karte drukāta uz mitrum izturīga A3 papīra.
Katrai komandai tiks piešķirta viena karte plānošanai, kas nebūs mitrum izturīgas.

Kartes autors: Kārlis Magons
Sacensībām tiks izmantota karte, par pamatu izmantojot orientēšanās karti ar orientēšanās karšu apzīmējumiem, t.i. baltā krāsa – mežs, tumši zaļa krāsa, necaurejams vai grūti caurejams mežs, tumši dzeltenā krāsa  – lauki, atklātas vietas; gaiši dzeltenā – pusatklātas vietas, izcirtumi, jaunaudzes, reti koki, krūmi; ceļu apzīmējumi kartē ir atbilstoši pārvietošanās iespējām.

Dzirdināšanas punkti, serviss

Sacensību rajonā tiks izvietoti dzirdināšanas punkti ar ūdens rezervuāriem un iezīmētas apvidū pieejamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas. Sacensību centrā būs pieejamas tualetes, atkritumu maisi, mobilo ierīču uzlādes vieta.

Pieteikumi

Reģistrēšanās līdz 2022. gada 7. septembrim
PIETEIKUMU FORMA – ŠEIT; PIETEIKTĀS KOMANDAS – ŠEIT

Pieteikumus komanda iesniedz tiešsaistē, aizpildot pieteikuma formu mājas lapā. Organizatori nodrošina SI-kartes nomu. SI-kartes īres maksa 1,- EUR. Jāizmanto personīgās SI kartes, kuru ietilpība nav mazāka par 40 kontrolpunktiem.

Dalības maksa katram komandas dalībniekam 6 stundu rogainingam:

Seniori (60+) un jaunieši (līdz 17 g.v.) 10 eiro

Pārējie 15 eiro

Dalības maksa katram komandas dalībniekam 3 stundu rogainingam:

Seniori (60+) un jaunieši (līdz 17 g.v.) 8 eiro

Pārējie 12 eiro

No 7. septembra tajā skaitā sacensību dienā, par distances, komandas nosaukuma vai dalībnieka maiņu papildus jāmaksā 5 EUR.

Ja dalības maksas apmaksai nepieciešams speciāls rēķins, lūdzu rakstīt evid@evid.lv, norādot maksātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas konts), kā arī par ko izrakstāms rēķins.
Apmaksa veicama ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā.

Pieteikums sacensībām ir arī garantija dalības maksas samaksai. Dalībnieki, kas ir pieteikušies, bet nepiedalās sacensībās apmaksā 50% no dalības maksas. Ja dalībnieki, kas ir pieteikušies un samaksājuši dalības maksu,  atsaka savu piedalīšanos rakstveidā līdz 4. augustam, viņiem tiek atmaksāti 50% no iemaksātās summas. Gadījumā, ja dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nestartē un par to nav paziņojis līdz 5. augustam, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. 

Apbalvošana

Ar pārsteiguma balvām tiks apbalvotas 1.-3.vietu ieguvējas ieskaites grupā. Apbalvojamo komandu skaitu organizatori var mainīt atkarībā no startējušo komandu skaita grupās.
Kontaktinformācija:  (+371) 25677774, evid@evid.lv 
Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un fotogrāfijas tiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.

Tiekamies Smiltenes novadā!

Vidzemes 3-dienas distanču garumi

1. diena / km1. diena KP2. diena / km2. diena / KP3. diena / km3. diena KP
V101.0062.3461.275
V122.0072.5982.2410
V143.20103.45113.6013
V164.18154.64134.7014
V21A6.11208.48218.3623
V21B4.18154.64134.7014
V21C3.20103.45113.6013
V404.99185.75135.8218
V504.80175.14134.9018
V603.70133.50124.0711
V653.70133.50124.0711
V702.19102.3592.3710
OPEN3.20103.45113.6013
S101.0062.3461.275
S122.0072.5982.2410
S142.60102.83123.0011
S163.1592.99103.0511
S21A4.80175.14134.9018
S21B2.60102.83123.0011
S21C2.0072.5982.2410
S403.70133.50124.0711
S503.1592.99103.0511
S603.1592.99103.0511
S652.19102.3592.3710
S702.0072.5982.2410

Vidzemes vasara

Vidzemes vasara

Nolikums

Orientēšanās seriālā „Vidzemes vasara” tiek aicināti piedalīties visi orientieristi, kā arī tie, kas par tādiem cer kļūt. Sacensības notiks trešdienu novakarēs.

Piedāvājumā grupas:

VA,SA,VB,SB,VC,SC,V35,S35,V45,S45,V55,S55,V65,S65,V16,S16,V14,S14,V12,S12,V10,S10 un Izvēle ar visiem vai mazāk kontrolpunktiem pēc dalībnieka vēlēšanās.

VC un SC grupas domātas iesācējiem!

Brīvais starts no 16:00-19:00

Kalendārs

Kārta

Datums

Vieta

1. kārta

22.06.2022.

Niedrāja ezera R

2. kārta

29.06.2022.

Smiltene, Veldes iela

3. kārta

06.07.2022.

Branti, a.p. “Kazēkas”

4. kārta

13.07.2022.

Spiciera ezera A

5. kārta

20.07.2022.

Smiltene, Rīgas iela

6. kārta

27.07.2022.

Silva, BMX trase

7. kārta

03.08.2022.

Smiltene, Meža iela

8. kārta

10.08.2022

Atpūtas bāze “Slīpi”

Sacensību kārtība

Sacensībās tiek pielietota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident un SPORTident AIR+;

Startā vispirms jāizdzēš SI kartes atmiņa, to ievietojot ierīcē „Clear”;

Pēc tam SI karte jāievieto „Check”, kura pārbauda vai idents informācija ir izdzēsta, kā arī šī stacija aktivizē AIR+ tām SPORTident kartēm, kurām tas ir.

Brīvi izvēlētā laikā izdara starta atzīmi ierīcē „Starts” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un dodas distancē.

Arī izvēles dalībniekiem pirms finiša obligāti jāapmeklē pēdējais 96 kontrolpunkts

Finišējot dalībnieks izdara finiša atzīmi ierīcē „Finišs” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un pie finiša tiesneša „nolasa” rezultātu.

Kontakta identiem atzīme tiek veikta ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu, bezkontakta idents ir jāpietuvina stacijai, signāls, ka atzīme ir veikta ir dzirdams identā, stacija neizdara signālu. Ja bezkontakta idents stacijas tuvumā neizdara signālu, tad atzīmēšanās ir jāveic ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu.

Nozaudējot SPORTident 8 karti dalībnieks atlīdzina pilnu tās vērtību 30 eur, par nozaudētu SIAC karti dalībnieks atlīdzina tās vērtību 70 eur.

Ja dalībnieks izstājās no distances, vai arī ir pazaudējis SPORTident karti, obligāti ir jādodas pie finiša tiesneša un jāpaziņo par to.

Vērtēšana

Lai ieskaitītu rezultātu, dalībniekam ir obligāti jābūt dalībnieka numuram. 

Katrā kārtā visi dalībnieki ar ieskaitītu rezultātu saņem punktus kopvērtējuma aprēķināšanai. Punktus iegūst grupas uzvarētāja rezultātu izdalot ar attiecīgā dalībnieka rezultātu un reizinot ar 1000.

Arī “Izvēle” dalībniekiem, kuri apmeklējuši visus KP, punktus aprēķina tāpat.

Punktus “Izvēlē” dalībniekiem, kuri nav apmeklējuši visus kontrolpunktus, piešķir pēc atšķirīgas sistēmas. Labākajam no iepriekšminētajiem piešķir 850 punktus, nākošajiem pēc tabulas ieņemto vietu secībā.

800

750

700

650

500

500

u.t.t.

Ja neviens visus kontrolpunktus nav apmeklējis, tad 1000 punktus piešķir labākajam un nākošajiem kā iepriekš.

Kopvērtējumā ieskaita 5  labākos koeficientus, Lai dalībnieks tiktu apbalvots, viņam jābūt startējušam vismaz 3 kārtās.

 

Ja diviem cilvēkiem vienā grupā ir vienāds punktu skaits, tad vērtē nākošās kārtas rezultātu. 

Dalības maksas

Pieaugušie 5 eur.

Pensionāri, studenti 3.5 eur.

Bērni no 14 gadu vecuma līdz 17 gadu vecumam 3 eur.

Bērni līdz 13 gadu vecumam 2 eur.

Dalībnieka numurs 1 eur

SportIdent noma 1 eur

Par abonementa iegādāšanos interesēties pie sacensību tiesneša.

Apbalvošana

Kopvērtējumā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā grupā.

Sacensību vieta var tikt mainīta. Informācija par izmaiņām tiek publicēta www.hafnijs.tk un Smiltenes OS whatsapp grupā.

Atbildība

Ierodoties sacensībās dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību “Vidzemes vasara” laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām orientēšanās sporta sacensību “Vidzemes vasara” mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos.

Dalībnieki paši pilnībā atbildīgi par savu veselības stāvokli un gatavību startēt. Startējot distancē, ikviens dalībnieks pats uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un rīcību. Par bērniem sacensību zonā un arī distancē pilnībā atbild viņu vecāki/aizbildņi.

Dalībnieki ir informēti, ka sacensību nolikums var tikt mainīts vai papildināts.

Vidzemes 3-dienas

Vidzemes 3-dienas 2022

Pieteikšanās

Laiks un vieta

Sacensības notiek 2022. gada 29. – 31. jūlijā, Smiltenes apkārtnē.

Sacensību centrs

Smiltenes novads, Silva, BMX trase, Vietu skatīt šeit

Dalībnieki

Vecuma grupas – S/V 10, 12, 14, 16, 21A, 21B, 21C, 40, 50, 60, 65, 70; OPEN

Distanču garumi

1. diena / km 1. diena KP 2. diena / km 2. diena / KP 3. diena / km 3. diena KP
V10 1.00 6 2.34 6 1.27 5
V12 2.00 7 2.59 8 2.24 10
V14 3.20 10 3.45 11 3.60 13
V16 4.18 15 4.64 13 4.70 14
V21A 6.11 20 8.48 21 8.36 23
V21B 4.18 15 4.64 13 4.70 14
V21C 3.20 10 3.45 11 3.60 13
V40 4.99 18 5.75 13 5.82 18
V50 4.80 17 5.14 13 4.90 18
V60 3.70 13 3.50 12 4.07 11
V65 3.70 13 3.50 12 4.07 11
V70 2.19 10 2.35 9 2.37 10
OPEN 3.20 10 3.45 11 3.60 13
S10 1.00 6 2.34 6 1.27 5
S12 2.00 7 2.59 8 2.24 10
S14 2.60 10 2.83 12 3.00 11
S16 3.15 9 2.99 10 3.05 11
S21A 4.80 17 5.14 13 4.90 18
S21B 2.60 10 2.83 12 3.00 11
S21C 2.00 7 2.59 8 2.24 10
S40 3.70 13 3.50 12 4.07 11
S50 3.15 9 2.99 10 3.05 11
S60 3.15 9 2.99 10 3.05 11
S65 2.19 10 2.35 9 2.37 10
S70 2.00 7 2.59 8 2.24 10

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli!

Distances

–          Trīs dienu individuālās sacensības pavēles distancē

–          pavēles distance ar atsevišķu startu izlozes secībā;

–          starta intervāls 2-10 minūtes;

–          atzīmēšanās ar SPORTident.

Pasākuma programma

Piektdiena, 29. jūlijs

no plkst. 16:00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
plkst. 18:00 Starts 1. dienas sacensībām

Sestdiena, 30. jūlijs

plkst. 11:00 Starts 2. dienas sacensībām

Svētdiena,31. jūlijs

plkst. 11:00 Starts 3. dienas sacensībām
plkst. 14:00 Apbalvošana, noslēguma pasākums

Sacensību apvidus
pastedGraphic.pngpastedGraphic_1.png

Kartes

1. diena – Sagatavota 2020. – 2022. gads. 2. diena sagatavota 2021. gads. 3. diena sagatavota 2018 – 2022 gads. Kartes autors Kārlis Magons. Karšu mērogs SV 10,12, S21C 1:5000, pārējām grupām 1:7 500, augstumlīknes ik pa 2,5 m. KP leģendas izpildītas grafisku piktogrammu veidā pēc IOF standartiem. Leģendu eksemplāru var saņemt priekšstarta laikā. Leģendas uz kartēm nebūs uzdrukātas 

Starta kārtība

3 min. pirms starta dalībnieks reģistrējas uzrādot tiesnesim IDENT numuru

2 min pirms starta saņem leģendas

1 min pirms starta nostājas pie groza ar savas grupas kartēm un pēc starta signāla dalībnieks no savas grupas kastes paņem karti.

Dalībnieks ir personīgi atbildīgs, ka ir paņēmis pareizo, savas grupas karti.

Pieteikšanās 

par visām trīs dienām:

Grupas Maksa SI īres maksa
S10, V10 €5 / €2 viena diena €3 / €1 viena diena
S12, S14, V12, V14 €10 / €3.5 viena diena €3/ €1 viena diena
S16, V16 €14 / €5 viena diena €3/ €1 viena diena
S21A, S21B, S21C, S40, S50, V21A, V21B, V21C, V40, V50 €30 / €10 viena diena €3/ €1 viena diena
S60, S65, S70, V60, V65, V70 €18 / €6 viena diena €3/ €1 viena diena
OPEN €30 / €10 viena diena €3/ €1 viena diena

Dalības maksu var samaksāt sacensību centrā, ierodoties uz sacensībām.

SPORTident kartes īre 1 EUR par dienu.

Pieteikšanās līdz svētdienai, 24. jūlijam plkst.24.00, aizpildot pieteikuma

veidlapu internetā – Online. Pieteikuma jānorāda vārds, uzvārds, grupa, dz.g. un

personīgā SI Nr.

No 26. jūlija – pieteikšanās tikai par palielinātu samaksu(+100%).

Izloze internetā, sākot ar 28. jūliju.

Ar pieteikumu sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos, ja vien netiek norādīts savādāk.

Par pamanītajām kļūdām un neprecizitātēm lūdzam ziņot pa  e-pastu leimanis4@inbox.lv vai pa tālruni  tālr. +371 25677774.

Serviss sacensību centrā.

Medicīniskā palīdzība, WC, Finišā ūdens.

Apbalvošana

Medaļas visās grupas pirmo trīs vietu ieguvējiem kopvērtējumā. 

Kopvērtējuma aprēķināšana

Kopvērtējumā aprēķina visu trīs dienu laika summu.

Informācija par treniņiem

Orientēšanās draugu kopa “Vidzeme” piedāvā individuāli trenēties pa mežu ar karti un kompasu.

Treniņos aicinām  ievērojot valstī noteiktos MK 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””

Ir sagatavotas 4 dažādās pavēlēs distances, kā arī ir iespēja izveidot pašam  savu distanci treniņam no pieejamiem kontrolpunktiem.

Atzīmēties varēs ar Sportident kartēm.

Pēc treniņa aicinām dalīties ar saviem GPS ceļiem Smiltenes OS whatsapp grupā.

Treniņam sagatavoto distanču piedāvājums:

1. 6.0 – 7.5 km

2. 4.5 – 5.5 km

3. 3.5 – 4.5 km

4. 2.5 – 3.5 km

Kartes var saņemt no 12:00

Treniņu analīzei var iegūt izdruku līdz 16:00

Maksa:

Pieaugušie 4 eur

Pensionāri, Studenti 3 eur.

Bērni no 14 gadu vecuma līdz 17 gadu vecumam 2,5 eur.

Bērni līdz 13 gadu vecumam 2 eur.