AZIMUTA 3-dienas

AZIMUTA 3-DIENAS

PIETEIKŠANĀS

AZIMUTA 3-dienas 2020

Laiks un vieta

Sacensības notiek 2020. gada 24. – 26. jūlijā, Smiltenes apkārtnē.

Sacensību centrs

Smiltenes novads, Smiltene, Cērtenes pilskalns. Marķējums no Raiņa un Pilskalna ielas krustojuma.

Dalībnieki

Vecuma grupas – S/V 10, 12, 14, 16, 21A, 21B, 21C, 40, 50, 60, 65, 70; OPEN

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli!

Distances

–          Trīs dienu individuālās sacensības pavēles distancē (vidējā + vidējā + saīsināta garā );

–          pavēles distance ar atsevišķu startu izlozes secībā;

–          starta intervāls 2-10 minūtes;

–          atzīmēšanās ar SPORTident.

Pasākuma programma

Piektdiena, 24. jūlijs

no plkst. 16:00     Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
plkst. 18:00           Starts 1. dienas sacensībām vidējā distancē

Sestdiena, 25. jūlijs

plkst. 11:00          Starts 2. dienas sacensībām vidējā distancē 
  

Svētdiena, 26. jūlijs

plkst. 11:00          Starts 3. dienas sacensībām saīsinātajā garajā distancē
plkst. 14:00          Apbalvošana, noslēguma pasākums

Sacensību apvidus

Kartes

Pirmās dienas karte sagatavota 2018. – 2020. g. Kartes autors Kārlis Magons. Otrās un trešās dienas kartes sagatavoja Aldis Lapiņš 2016. – 2020. G. un Kārlis Magons 2018. -2020 g. Visu trīs dienu apvidus – skuju koku mežs ar jaunaudzēm Daudz ceļu un taku. Vairākas upītes ar bebru dambjiem. Otrajā dienā neliels augstais purvs. Citādi apvidus visai sauss.

Karšu mērogs SV 10,12, S21C 1:5000, pārējām grupām 1:7 500, augstumlīknes ik pa 2,5 m. KP leģendas izpildītas grafisku piktogrammu veidā pēc IOF standartiem. Leģendu eksemplāru var saņemt priekšstarta laikā. Leģendas uz kartēm nebūs uzdrukātas 

1.diena
2. diena
3. diena

Starta kārtība

3 min. pirms starta dalībnieks reģistrējas uzrādot tiesnesim IDENT numuru

2 min pirms starta saņem leģendas

1 min pirms starta nostājas pie groza ar savas grupas kartēm un pēc starta signāla dalībnieks no savas grupas kastes paņem karti.

Dalībnieks ir personīgi atbildīgs, ka ir paņēmis pareizo, savas grupas karti.

Pieteikšanās 

par visām trīs dienām:

GrupasMaksaSI īres maksa
S10, V105 €3 €
S12, S14, V12, V1410 €3 €
S16, V1614 €3 €
S21A, S21B, S21C, S40, S50, V21A, V21B, V21C, V40, V5030 €3 €
S60, S65, S70, V60, V65, V7018 €3 €
OPEN30 €3 €

Dalības maksu var samaksāt sacensību centrā, ierodoties uz sacensībām.

SPORTident kartes īre 1 EUR par dienu.

Pieteikšanās līdz pirmdienai, 20. jūlijam plkst.24.00, aizpildot pieteikuma

veidlapu internetā – Online. Pieteikuma jānorāda vārds, uzvārds, grupa, dz.g. un

personīgā SI Nr.

No 21. jūlija – pieteikšanās tikai par palielinātu samaksu(+100%).

Izloze internetā, sākot ar 23. jūliju.

Ar pieteikumu sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos, ja vien netiek norādīts savādāk.

Par pamanītajām kļūdām un neprecizitātēm lūdzam ziņot pa  e-pastu leimanis4@inbox.lv vai pa tālruni  tālr. +371 25677774.

Serviss sacensību centrā.

Medicīniskā palīdzība, WC, Bufete, Finišā ūdens.

Apbalvošana

Medaļas visās grupas pirmo trīs vietu ieguvējiem kopvērtējumā. 

Kopvērtējuma aprēķināšana

Kopvērtējumā aprēķina visu trīs dienu laika summu.