15. kārtas distanču garumi

AZIMUTA ZIEMA 15. kārta

GaujienaD

Distance Garums KP Skaits
V1,S1 6.6 20
V2,S2 4.5 12
V3,S3 3.5 12
V4,S4 2.3 9
Izvēle, Izvēle 4KP X 17