Browsing:

Mēnesis: 2019. gada janvāris

AZIMUTA ziemas 18. kārta

Kartes autors: Kārlis Magons, labojumi, koriģējumi Juris Kokins 2019.


AZIMUTA ziemas 17. kārtas karte

Kartes autors: M.Strautnieks 2014,2016 un Aldis Lapiņš 2016


AZIMUTA ziemas 16. kārtas karte

Kartes autors: A.Lapiņš 2015 – 2016


15. kārtas distanču garumi

AZIMUTA ZIEMA 15. kārta GaujienaD Distance Garums KP Skaits V1,S1 6.6 20 V2,S2 4.5 12 V3,S3 3.5 12 V4,S4 2.3 9 Izvēle, Izvēle 4KP X 17


AZIMUTA ZIEMA 15. kārtas karte

Kartes autors: Vilnis Veļķeris Koriģēta 2015 – 2018