AZIMUTA ZIEMAS 1. un 2. kārtas karšu fragmenti

AZIMUTA ZIEMAS 1. kārta Spiciera A, autors M. Strautnieks 2011,2014

AZIMUTA ZIEMAS 2. kārta Kapusils, autori I.Peilāns, V.Veļkeris, E.Zvaigzne, A. Lapiņš 2011