AZIMUTA ZIEMA 2018

AZIMUTA ZIEMA 2018 – 2019

Orientēšanās seriālā „AZIMUTA ZIEMA” tiek aicināti piedalīties visi orientieristi, kā arī tie, kas par tādiem cer kļūt. Sacensības notiks svētdienu pēcpusdienās un sākot ar 18. novembri apmešanās telpās.

Kalendārs

 

1. 30.09.2018 Spiciera A, marķējums no Silvas trīs km
2. 07.10.2018 Kapusils, marķējums no Vidzemes šos. 124. km pieci km
*** 14.10.2018 ***
3. 21.10.2018 Lejasciems, marķējums no centra
4. 28.10.2018 Kapusils marķējums no Vidzemes šos. 124. km deviņi km un no Smiltenes–Gulbene šos 11.km seši km
5. 04.11.2018 Niedrāja R, marķējums no Smiltenes – Valkas šosejas četri km
6. 11.11.2018 Bārs „Jautrais Ods”, marķējums no Vidzemes šos 126. km
7. 18.11.2018 a.p. „Brantu pasts”, marķējums no ceļa Smiltene – Rauna 12. km
8. 25.11.2018 Vidzemes klubs, marķējums no ceļa Smiltene – Rauna 4. km
9. 02.12.2018 Lankaskalns, marķējums no Vidzemes šos. 142. km četri km
10. 09.12.2018 Atpūtas bāze „Slīpi” , marķējums no Strenču šos. 9. km
11. 16.12.2018 Rīgas iela 16C, Smiltenes vidusskola, marķējums no ceļa Smiltene – Rauna
12. 23.12.2018 Silva, marķējums no a.p.
13. 30.12.2018 Dakteru iela 27, Smiltenes vidusskola
14. 06.01.2019 Rīgas iela 16C, Smiltenes vidusskola, marķējums no ceļa Smiltene – Rauna
15. 13.01.2019 Gaujiena, marķējums no centra
16. 20.01.2019 Dakteru iela 27, Smiltenes vidusskola
17. 27.01.2019 Dakteru ielas gals, Smiltene, hokeja laukums
18. 03.02.2019 Rauna, marķējums no ceļa Rauna – Smiltene 1. km
19. 10.02.2019 Dakteru iela 27, Smiltenes vidusskola
20. 17.02.2019 Rīgas iela 16C, Smiltenes vidusskola, marķējums no ceļa Smiltene – Rauna
21. 24.02.2019 Dakteru ielas gals, Smiltene, hokeja laukums
22. 03.03.2019 Grundzāle
23. 10.03.2019 Vidzemes klubs, marķējums no ceļa Smiltene – Rauna 4. km
24. 17.03.2019 Silva, marķējums no a.p.
25. 24.03.2019 MPS, marķējums no Vidzemes šos. 124. km
26. 31.03.2019 Atpūtas bāze „Slīpi”, marķējums no Strenču šos. 9. km

Piedāvājumā sešas distances

1. 6.0 – 7.5 km

2. 4.5 – 5.5 km

3. 3.5 – 4.5 km

4. 2.5 – 3.5 km

5. Izvēle 4 KP

6. Izvēle ar visiem vai mazāk kontrolpunktiem pēc dalībnieka vēlēšanās

Divas grupas katrā distancē – S un V

Brīvais starts no 12:30 – 14:30

Sacensību kārtība

Sacensībās tiek pielietota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident un SPORTident AIR+;

Startā vispirms jāizdzēš SI kartes atmiņa, to ievietojot ierīcē „Clear”;

Pēc tam SI karte jāievieto „Check”, kura pārbauda vai idents informācija ir izdzēsta, kā arī šī stacija aktivizē AIR+ tām SPORTident kartēm, kurām tas ir.

Brīvi izvēlētā laikā izdara starta atzīmi ierīcē „Starts” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un dodas distancē.

Arī izvēles dalībniekiem pirms finiša obligāti jāapmeklē pēdējais 96 kontrolpunkts

Finišējot dalībnieks izdara finiša atzīmi ierīcē „Finišs” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un pie finiša tiesneša „nolasa” rezultātu.

Kontakta identiem atzīme tiek veikta ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu, bezkontakta idents ir jāpietuvina stacijai, signāls, ka atzīme ir veikta ir dzirdams identā, stacija neizdara signālu. Ja bezkontakta idents stacijas tuvumā neizdara signālu, tad atzīmēšanās ir jāveic ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu.

Nozaudējot SPORTident 8 karti dalībnieks atlīdzina pilnu tās vērtību 30 eur, par nozaudētu SIAC karti dalībnieks atlīdzina tās vērtību 70 eur.

Ja dalībnieks izstājās no distances, vai arī ir pazaudējis SPORTident karti, obligāti ir jādodas pie finiša tiesneša un jāpaziņo par to.

Vērtēšana

Lai ieskaitītu rezultātu, dalībniekam ir obligāti jābūt dalībnieka numuram.

Katrā kārtā visi dalībnieki ar ieskaitītu rezultātu saņem punktus kopvērtējuma aprēķināšanai. Punktus iegūst grupas uzvarētāja rezultātu izdalot ar attiecīgā dalībnieka rezultātu un reizinot ar 1000.

Arī sestajā distancē – Izvēlē dalībniekiem, kuri apmeklējuši visus KP, punktus aprēķina tāpat.

Ja diviem cilvēkiem vienā grupā ir vienāds punktu skaits, tad vērtē nākošās kārtas rezultātu. Atļauts iegūt kopvērtējumu divās grupās.

Punktus sestajā distancē dalībniekiem, kuri nav apmeklējuši visus kontrolpunktus, piešķir pēc atšķirīgas sistēmas. Labākajam no iepriekšminētajiem piešķir 850 punktus, nākošajiem pēc tabulas ieņemto vietu secībā.

800
750
700
650
500
500
u.t.t.

Ja neviens visus kontrolpunktus nav apmeklējis, tad 1000 punktus piešķir labākajam un nākošajiem kā iepriekš. 26 kārtu kopvērtējums tiek rēķināts divos posmos. Vispirms kopvērtējumā ieskaita 7  labākos no trīspadsmit 2018. gada koeficientiem. Turpinājumā kopvērtējumā ieskaita divpadsmit labākos koeficientus no visām 26 kārtām pēc tam, kad dalībnieks ir ieguvis piecus koeficientus jaunajā gadā.

Dalības maksas

Pieaugušie 4 eur

Pensionāri, studenti 3 eur.

Bērni no 14 gadu vecuma līdz 17 gadu vecumam 2,5 eur.

Bērni līdz 13 gadu vecumam 1.5 eur.

Dalībnieka numurs 1 eur

Par abonementa iegādāšanos interesēties pie sacensību tiesneša. Iespējamie abonementi 10, 20 un 26 kārtām.

Apbalvošana

Kopvērtējumā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā grupā ar diplomiem un medaļām.

Pieaugušie, kuri ir startējuši visās 26 kārtās, tiek apbalvoti ar SPORTident 8 karti vai ar nākamās sezonas AZIMUTA ziemas abonementu 7 kārtām.
Bērni un jaunieši, kuri ir startējuši visās 26 kārtās, tiek apbalvoti ar SPORTident Pick karti vai nākamās sezonas AZIMUTA ziemas abonementu 4 kārtām.

Laika apstākļu ietekmē sacensību vieta var tikt mainīta. Informācija par izmaiņām tiek publicēta http://smiltenesos.ml un Smiltenes OS whatsapp grupā.

Atbildība

Dalībnieki paši pilnībā atbildīgi par savu veselības stāvokli un gatavību startēt. Startējot distancē, ikviens dalībnieks pats uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un rīcību. Par bērniem sacensību zonā un arī distancē pilnībā atbild viņu vecāki/aizbildņi.