AZIMUTA ZIEMA

AZIMUTA ZIEMA 2019 – 2020

Orientēšanās seriālā „AZIMUTA ZIEMA” tiek aicināti piedalīties visi orientieristi, kā arī tie, kas par tādiem cer kļūt. Sacensības notiks svētdienu pēcpusdienās un sākot ar 17. novembri apmešanās telpās.

Kalendārs

1. 28.09.2019 Niedrāja ezera D, marķējums no Silvas trīs km
2. 06.10.2019 Smiltene, marķējums no Zaķu ielas gala
3. 13.10.2019 Branti, marķējums no a.p. „Kazēkas”
4. 20.10.2019 Spiciera A marķējums no Silvas
5. 27.10.2019 Kapusils, marķējums no Vidzemes šos. 124. km
6. 03.11.2019 Bārs „Jautrais Ods”, marķējums no Vidzemes šos 126. km
7. 10.11.2019 Kapusils, marķējums no Vidzemes šos. 124. km
8. 17.11.2019 Vidzemes klubs, marķējums no ceļa Smiltene – Rauna 4. km
9. 24.11.2019 Trīssaliņas, marķējums no Vidzemes šos 142. km
10. 01.12.2019 Silva, marķējums no a.p.
11. 08.12.2019 Rīgas iela 16C, Smiltenes vidusskola
12. 15.12.2019 Smiltene, marķējums no Kartingu trases
13. 22.12.2019 Lankaskalns, marķējums no Vidzemes šos 142. km
14. 29.12.2010 Silva, marķējums no a.p.
15. 05.01.2020 Gaujiena, marķējums no centra
16. 17. 12.01.2020 19.01.2020 Rīgas iela 16C, Smiltenes vidusskola Dakteru iela 27, Smiltenes vidusskola
18. 26.01.2020 Rauna, marķējums no Smiltene – Rauna 1. km
19. 02.02.2020 Dakteru ielas gals, Smiltene
20. 09.02.2020 Smiltene, Sporta halle
21. 16.02.2020 Dakteru iela 27, Smiltenes vidusskola
22. 23.02.2020 Grundzāle
23. 01.03.2020 Rīgas iela 16C, Smiltenes vidusskola
24. 08.03.2020 Dakteru iela 27, Smiltenes vidusskola
25. 15.03.2020 Silva, marķējums no a.p.
26. 22.03.2020 MPS, marķējums no Vidzemes šos. 124. km
27. 29.03.2020 Atpūtas bāze „Slīpi”, marķējums no Strenču šos. 9. km    

Piedāvājumā sešas distances

1. 6.0 – 7.5 km

2. 4.5 – 5.5 km

3. 3.5 – 4.5 km

4. 2.5 – 3.5 km

5. Izvēle 4 KP

6. Izvēle ar visiem vai mazāk kontrolpunktiem

Divas grupas katrā distancē – S un V

Brīvais starts no 12:00 – 15:00

Sacensības tiek slēgtas plkst. 16:00

Sacensību kārtība

Sacensībās tiek pielietota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident un SPORTident AIR+;

Startā vispirms jāizdzēš SI kartes atmiņa, to ievietojot ierīcē „Clear”;

Pēc tam SI karte jāievieto „Check”, kura pārbauda vai idents informācija ir izdzēsta, kā arī šī stacija aktivizē AIR+ tām SPORTident kartēm, kurām tas ir.

Brīvi izvēlētā laikā izdara starta atzīmi ierīcē „Starts” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un dodas distancē.

Arī izvēles dalībniekiem pirms finiša obligāti jāapmeklē pēdējais 96 kontrolpunkts

Finišējot dalībnieks izdara finiša atzīmi ierīcē „Finišs” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un pie finiša tiesneša „nolasa” rezultātu.

Kontakta identiem atzīme tiek veikta ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu, bezkontakta idents ir jāpietuvina stacijai, signāls, ka atzīme ir veikta ir dzirdams identā, stacija neizdara signālu. Ja bezkontakta idents stacijas tuvumā neizdara signālu, tad atzīmēšanās ir jāveic ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu.

Nozaudējot SPORTident 8 karti dalībnieks atlīdzina pilnu tās vērtību 30 eur, par nozaudētu SIAC karti dalībnieks atlīdzina tās vērtību 70 eur.

Ja dalībnieks izstājās no distances, vai arī ir pazaudējis SPORTident karti, obligāti ir jādodas pie finiša tiesneša un jāpaziņo par to.

Vērtēšana

Lai aprēķinātu kopvērtējumu, dalībniekam ir obligāti jābūt dalībnieka numuram.

Katrā kārtā visi dalībnieki ar ieskaitītu rezultātu saņem punktus kopvērtējuma aprēķināšanai. Punktus iegūst grupas uzvarētāja rezultātu izdalot ar attiecīgā dalībnieka rezultātu un reizinot ar 1000.

Punktus sestajā distancē dalībniekiem, kuri nav apmeklējuši visus kontrolpunktus, piešķir pēc atšķirīgas sistēmas. Labākajam no iepriekšminētajiem piešķir 850 punktus, nākošajiem pēc tabulas ieņemto vietu secībā.

800
750
700
650
500
500
u.t.t.

Ja neviens visus kontrolpunktus nav apmeklējis, tad 1000 punktus piešķir labākajam un nākošajiem kā iepriekš. 27 kārtu kopvērtējums tiek rēķināts divos posmos. Vispirms kopvērtējumā ieskaita 7  labākos no trīspadsmit 2019. gada koeficientiem. Turpinājumā kopvērtējumā ieskaita divpadsmit labākos koeficientus no visām 27 kārtām pēc tam, kad dalībnieks ir ieguvis piecus koeficientus jaunajā gadā.

Dalības maksas

Pieaugušie 4 eur

Pensionāri, Studenti 3 eur.

Bērni no 14 gadu vecuma līdz 17 gadu vecumam 2,5 eur.

Bērni līdz 13 gadu vecumam 2 eur.

Dalībnieka numurs 1 eur

Par abonementa iegādāšanos interesēties pie sacensību tiesneša. Iespējamie abonementi 10, 20 un 27 kārtām.

Apbalvošana

Kopvērtējumā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā grupā ar diplomiem un pārsteiguma balvām.

Laika apstākļu ietekmē sacensību vieta var tikt mainīta. Informācija par izmaiņām tiek publicēta http://hafnijs.tk un Smiltenes OS whatsapp grupā.

Atbildība

Dalībnieki paši pilnībā atbildīgi par savu veselības stāvokli un gatavību startēt. Startējot distancē, ikviens dalībnieks pats uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un rīcību. Par bērniem sacensību zonā un arī distancē pilnībā atbild viņu vecāki/aizbildņi.