Vidzemes vasara

Vidzemes vasara

Nolikums

Orientēšanās seriālā „Vidzemes vasara” tiek aicināti piedalīties visi orientieristi, kā arī tie, kas par tādiem cer kļūt. Sacensības notiks trešdienu novakarēs.

Piedāvājumā grupas:

VA,SA,VB,SB,VC,SC,V35,S35,V45,S45,V55,S55,V65,S65,V16,S16,V14,S14,V12,S12,V10,S10 un Izvēle ar visiem vai mazāk kontrolpunktiem pēc dalībnieka vēlēšanās.

VC un SC grupas domātas iesācējiem!

Brīvais starts no 16:00-19:00

Kalendārs

Kārta

Datums

Vieta

1. kārta

22.06.2022.

Niedrāja ezera R

2. kārta

29.06.2022.

Smiltene, Veldes iela

3. kārta

06.07.2022.

Branti, a.p. “Kazēkas”

4. kārta

13.07.2022.

Spiciera ezera A

5. kārta

20.07.2022.

Smiltene, Rīgas iela

6. kārta

27.07.2022.

Silva, BMX trase

7. kārta

03.08.2022.

Smiltene, Meža iela

8. kārta

10.08.2022

Atpūtas bāze “Slīpi”

Sacensību kārtība

Sacensībās tiek pielietota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident un SPORTident AIR+;

Startā vispirms jāizdzēš SI kartes atmiņa, to ievietojot ierīcē „Clear”;

Pēc tam SI karte jāievieto „Check”, kura pārbauda vai idents informācija ir izdzēsta, kā arī šī stacija aktivizē AIR+ tām SPORTident kartēm, kurām tas ir.

Brīvi izvēlētā laikā izdara starta atzīmi ierīcē „Starts” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un dodas distancē.

Arī izvēles dalībniekiem pirms finiša obligāti jāapmeklē pēdējais 96 kontrolpunkts

Finišējot dalībnieks izdara finiša atzīmi ierīcē „Finišs” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un pie finiša tiesneša „nolasa” rezultātu.

Kontakta identiem atzīme tiek veikta ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu, bezkontakta idents ir jāpietuvina stacijai, signāls, ka atzīme ir veikta ir dzirdams identā, stacija neizdara signālu. Ja bezkontakta idents stacijas tuvumā neizdara signālu, tad atzīmēšanās ir jāveic ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu.

Nozaudējot SPORTident 8 karti dalībnieks atlīdzina pilnu tās vērtību 30 eur, par nozaudētu SIAC karti dalībnieks atlīdzina tās vērtību 70 eur.

Ja dalībnieks izstājās no distances, vai arī ir pazaudējis SPORTident karti, obligāti ir jādodas pie finiša tiesneša un jāpaziņo par to.

Vērtēšana

Lai ieskaitītu rezultātu, dalībniekam ir obligāti jābūt dalībnieka numuram. 

Katrā kārtā visi dalībnieki ar ieskaitītu rezultātu saņem punktus kopvērtējuma aprēķināšanai. Punktus iegūst grupas uzvarētāja rezultātu izdalot ar attiecīgā dalībnieka rezultātu un reizinot ar 1000.

Arī “Izvēle” dalībniekiem, kuri apmeklējuši visus KP, punktus aprēķina tāpat.

Punktus “Izvēlē” dalībniekiem, kuri nav apmeklējuši visus kontrolpunktus, piešķir pēc atšķirīgas sistēmas. Labākajam no iepriekšminētajiem piešķir 850 punktus, nākošajiem pēc tabulas ieņemto vietu secībā.

800

750

700

650

500

500

u.t.t.

Ja neviens visus kontrolpunktus nav apmeklējis, tad 1000 punktus piešķir labākajam un nākošajiem kā iepriekš.

Kopvērtējumā ieskaita 5  labākos koeficientus, Lai dalībnieks tiktu apbalvots, viņam jābūt startējušam vismaz 3 kārtās.

 

Ja diviem cilvēkiem vienā grupā ir vienāds punktu skaits, tad vērtē nākošās kārtas rezultātu. 

Dalības maksas

Pieaugušie 5 eur.

Pensionāri, studenti 3.5 eur.

Bērni no 14 gadu vecuma līdz 17 gadu vecumam 3 eur.

Bērni līdz 13 gadu vecumam 2 eur.

Dalībnieka numurs 1 eur

SportIdent noma 1 eur

Par abonementa iegādāšanos interesēties pie sacensību tiesneša.

Apbalvošana

Kopvērtējumā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā grupā.

Sacensību vieta var tikt mainīta. Informācija par izmaiņām tiek publicēta www.hafnijs.tk un Smiltenes OS whatsapp grupā.

Atbildība

Ierodoties sacensībās dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību “Vidzemes vasara” laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām orientēšanās sporta sacensību “Vidzemes vasara” mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos.

Dalībnieki paši pilnībā atbildīgi par savu veselības stāvokli un gatavību startēt. Startējot distancē, ikviens dalībnieks pats uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un rīcību. Par bērniem sacensību zonā un arī distancē pilnībā atbild viņu vecāki/aizbildņi.

Dalībnieki ir informēti, ka sacensību nolikums var tikt mainīts vai papildināts.

Vidzemes 3-dienas

Vidzemes 3-dienas 2022

Pieteikšanās

Laiks un vieta

Sacensības notiek 2022. gada 29. – 31. jūlijā, Smiltenes apkārtnē.

Sacensību centrs

Smiltenes novads, Silva, BMX trase, Vietu skatīt šeit

Dalībnieki

Vecuma grupas – S/V 10, 12, 14, 16, 21A, 21B, 21C, 40, 50, 60, 65, 70; OPEN

Distanču garumi

1. diena / km 1. diena KP 2. diena / km 2. diena / KP 3. diena / km 3. diena KP
V10 1.00 6 2.34 6 1.27 5
V12 2.00 7 2.59 8 2.24 10
V14 3.20 10 3.45 11 3.60 13
V16 4.18 15 4.64 13 4.70 14
V21A 6.11 20 8.48 21 8.36 23
V21B 4.18 15 4.64 13 4.70 14
V21C 3.20 10 3.45 11 3.60 13
V40 4.99 18 5.75 13 5.82 18
V50 4.80 17 5.14 13 4.90 18
V60 3.70 13 3.50 12 4.07 11
V65 3.70 13 3.50 12 4.07 11
V70 2.19 10 2.35 9 2.37 10
OPEN 3.20 10 3.45 11 3.60 13
S10 1.00 6 2.34 6 1.27 5
S12 2.00 7 2.59 8 2.24 10
S14 2.60 10 2.83 12 3.00 11
S16 3.15 9 2.99 10 3.05 11
S21A 4.80 17 5.14 13 4.90 18
S21B 2.60 10 2.83 12 3.00 11
S21C 2.00 7 2.59 8 2.24 10
S40 3.70 13 3.50 12 4.07 11
S50 3.15 9 2.99 10 3.05 11
S60 3.15 9 2.99 10 3.05 11
S65 2.19 10 2.35 9 2.37 10
S70 2.00 7 2.59 8 2.24 10

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli!

Distances

–          Trīs dienu individuālās sacensības pavēles distancē

–          pavēles distance ar atsevišķu startu izlozes secībā;

–          starta intervāls 2-10 minūtes;

–          atzīmēšanās ar SPORTident.

Pasākuma programma

Piektdiena, 29. jūlijs

no plkst. 16:00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
plkst. 18:00 Starts 1. dienas sacensībām

Sestdiena, 30. jūlijs

plkst. 11:00 Starts 2. dienas sacensībām

Svētdiena,31. jūlijs

plkst. 11:00 Starts 3. dienas sacensībām
plkst. 14:00 Apbalvošana, noslēguma pasākums

Sacensību apvidus
pastedGraphic.pngpastedGraphic_1.png

Kartes

1. diena – Sagatavota 2020. – 2022. gads. 2. diena sagatavota 2021. gads. 3. diena sagatavota 2018 – 2022 gads. Kartes autors Kārlis Magons. Karšu mērogs SV 10,12, S21C 1:5000, pārējām grupām 1:7 500, augstumlīknes ik pa 2,5 m. KP leģendas izpildītas grafisku piktogrammu veidā pēc IOF standartiem. Leģendu eksemplāru var saņemt priekšstarta laikā. Leģendas uz kartēm nebūs uzdrukātas 

Starta kārtība

3 min. pirms starta dalībnieks reģistrējas uzrādot tiesnesim IDENT numuru

2 min pirms starta saņem leģendas

1 min pirms starta nostājas pie groza ar savas grupas kartēm un pēc starta signāla dalībnieks no savas grupas kastes paņem karti.

Dalībnieks ir personīgi atbildīgs, ka ir paņēmis pareizo, savas grupas karti.

Pieteikšanās 

par visām trīs dienām:

Grupas Maksa SI īres maksa
S10, V10 €5 / €2 viena diena €3 / €1 viena diena
S12, S14, V12, V14 €10 / €3.5 viena diena €3/ €1 viena diena
S16, V16 €14 / €5 viena diena €3/ €1 viena diena
S21A, S21B, S21C, S40, S50, V21A, V21B, V21C, V40, V50 €30 / €10 viena diena €3/ €1 viena diena
S60, S65, S70, V60, V65, V70 €18 / €6 viena diena €3/ €1 viena diena
OPEN €30 / €10 viena diena €3/ €1 viena diena

Dalības maksu var samaksāt sacensību centrā, ierodoties uz sacensībām.

SPORTident kartes īre 1 EUR par dienu.

Pieteikšanās līdz svētdienai, 24. jūlijam plkst.24.00, aizpildot pieteikuma

veidlapu internetā – Online. Pieteikuma jānorāda vārds, uzvārds, grupa, dz.g. un

personīgā SI Nr.

No 26. jūlija – pieteikšanās tikai par palielinātu samaksu(+100%).

Izloze internetā, sākot ar 28. jūliju.

Ar pieteikumu sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos, ja vien netiek norādīts savādāk.

Par pamanītajām kļūdām un neprecizitātēm lūdzam ziņot pa  e-pastu leimanis4@inbox.lv vai pa tālruni  tālr. +371 25677774.

Serviss sacensību centrā.

Medicīniskā palīdzība, WC, Finišā ūdens.

Apbalvošana

Medaļas visās grupas pirmo trīs vietu ieguvējiem kopvērtējumā. 

Kopvērtējuma aprēķināšana

Kopvērtējumā aprēķina visu trīs dienu laika summu.