AZIMUTA VASARA 2019    Kopvērtējums pēc 8.kārtas atjaunots 10.08.2019 20:12:55
S12      Visas kārtas secīgi
============================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks     Punkti  1  2  3  4  5  6  7  8
============================================================================
 1 5097 Kitija Abula      5000 1000 1000 1000 1000 1000  0 729 1000
 2 5205 Marta Morīte      4020  0 455 986 987 670  0 922  0
 3 5111 Anete Stabiņa     3878 769 463  0  0 725  0 1000 921
 4 5202 Elīna Bačka       972  0  0  0 972  0  0  0  0
 5 5203 Ginta Ābeltiņa     960  0  0  0 960  0  0  0  0
 6 4045 Marta Kalniņa      823  0  0  0  0 823  0  0  0
 7 7003 Anne Tiļčika      271  0 271  0  0  0  0  0  0