Jānis Nulle

Numurs 1965   

Kolektīvs OK AZIMUTS

AZIMUTA VASARA 2019

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā V45 4729 punkti,  3. vieta no 13 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1     53:36    888 4( 7)   5.00  13   10:43 2 19.jūnijs Niedrāja ezers
   2     56:35    989 2( 4)   5.00  12   11:19 2 26.jūnijs Kapusils
   3   1:03:20  1000 1( 11)   5.00  11   12:40 2 3.jūlijs Branti
   4   1:07:04    837 3( 9)   4.70  12   14:16 2 10.jūlijs a.p. Aumeisteru pagrieziens
   5   1:01:10    910 3( 10)   5.20  14   11:45 2 17.jūlijs Cērtene
   7       0  -( 9)   5.10  15 2 31.jūlijs Silva
   8     44:49    942 3( 8)   4.40  14   10:11 2 7.augusts Sarkanie kalni
  5:46:34 29.30 76   11:49

Informācija sagatavota  10.08.2019  20:12:59