Guntis Zīvers

Numurs 1937   

Kolektīvs OK AZIMUTS

AZIMUTA VASARA 2019

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā V45 5000 punkti,  1. vieta no 13 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1     47:36  1000 1( 7)   5.00  13   09:31 2 19.jūnijs Niedrāja ezers
   3   1:07:01    945 2( 11)   5.00  11   13:24 2 3.jūlijs Branti
   4     56:07  1000 1( 9)   4.70  12   11:56 2 10.jūlijs a.p. Aumeisteru pagrieziens
   5   1:02:24    892 4( 10)   5.20  14   12:00 2 17.jūlijs Cērtene
   6     42:34  1000 1( 5)   5.10  11   08:20 2 24.jūlijs Spicieris
   7   1:03:38  1000 1( 9)   5.10  15   12:28 2 31.jūlijs Silva
   8     42:13  1000 1( 8)   4.40  14   09:35 2 7.augusts Sarkanie kalni
  6:21:33 34.50 90   11:03

Informācija sagatavota  10.08.2019  20:12:59