Zaļais Zaļais

Numurs 115   

Kolektīvs Baisie eži

AZIMUTA VASARA 2019

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā V45 3536 punkti,  7. vieta no 13 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1     57:18    831 6( 7)   5.00  13   11:27 2 19.jūnijs Niedrāja ezers
   3   1:09:03    917 4( 11)   5.00  11   13:48 2 3.jūlijs Branti
   5   1:04:40    861 5( 10)   5.20  14   12:26 2 17.jūlijs Cērtene
   7   1:08:37    927 2( 9)   5.10  15   13:27 2 31.jūlijs Silva
  4:19:38 20.30 53   12:47

Informācija sagatavota  10.08.2019  20:12:58