Maija Gudēna

Numurs 60   

Kolektīvs Valka

AZIMUTA VASARA 2019

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā S45 2519 punkti,  4. vieta no 6 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1     56:48    827 2( 4)   4.00   9   14:12 3 19.jūnijs Niedrāja ezers
   4   1:14:08    820 4( 4)   3.60  10   20:35 3 10.jūlijs a.p. Aumeisteru pagrieziens
   5   1:00:49    872 4( 4)   3.60   9   16:53 3 17.jūlijs Cērtene
  3:11:45 11.20 28   17:07

Informācija sagatavota  10.08.2019  20:12:58