Aktīvās atpūtas diena

Pieteikšanās

“Aktīvās atpūtas diena –  pavadām ziemu, sagaidām pavasari!”

                                                                  Nolikums

Pasākuma mērķis un uzdevumi:

1.Veicināt fizisko aktivitāšu piekopšanu ģimenēs, socializēties, tādā veidā stiprinot ne tikai savu fizisko veselību, bet arī garīgo veselību.

2.Saliedēt Smiltenes novada ģimenes.

3.Lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

4.Noskaidrot Smiltenes novada ziemas sporta dienas ģimenēm labākās un veiksmīgākās ģimenes.

Vieta un laiks: Smiltenes novada ziemas sporta diena ģimenēm notiek 2019. gada 9. martā Smiltenē, Smiltenes pilsētas stadionā (Sporta un atpūtas kompleksā „Teperis”). Pasākuma sākums pulkstens. 11.00.

Pasākuma organizators: Pasākuma organizators SIA evid.  Sacensību galvenais tiesnesis: Guntars Markss. Katrai disciplīnai ir savs tiesnesis, kas ir pakļauts sacensību galvenajam tiesnesim.

Dalībnieki:

Komandas tiek klasificētas divās grupās:

Ģimeņu konkurencē (piedalās četri vienas ģimenes locekļi, t.sk. arī brālēni, māsīcas u.t.t.; kurā ir vismaz viena sieviešu kārtas pārstāve). Draugu, interešu grupu vai darba kolektīvu komandās (komandā jābūt vismaz vienai sieviešu kārtas pārstāvei)..

Smiltenes novada ziemas sporta dienā ģimenēm aicināti piedalīties Smiltenes novada iedzīvotāji, viņu ģimenes locekļi, draugi, radi vai paziņas. Komanda sastāv no 4 dalībniekiem.

Pieteikšanās:

Komandu pieteikumi jāiesūta līdz 6. marta plkst. 18.00 uz e-pastu: evid@evid.lv vai elektroniski http://evid.lv/sportadiena

Pieteikumā norādīt:

1. Komandas nosaukumu un dalībnieku vecumu.

2. Dalībnieku vārdisko sastāvu (var precizēt pie reģistrācijas sacensību dienā)

3. Komandas kapteini (var precizēt pie reģistrācijas sacensību dienā)

Noteikumi:

1. Komandas savā starpā sacenšas astoņos sporta veidos.

2. Katrā sporta veidā komanda saņem punktus atbilstoši izcīnītai vietai.

3. Komandu vērtējumā tiek vērtēta mazākā izcīnīto vietu summa visos 8 sporta veidos, ja divām vai vairākām komandām rezultāti ir vienādi – augstāku vietu iegūst komanda, kas izcīnījusi labāku vietu disciplīnā – Meža biatlons.

4. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Par bērnu un jauniešu veselības stāvokli uzņemas atbildību viņu vecāki.

5. Dalība pasākumā ir bez maksas.

Pasākuma programma:

10:00 – 10:45 Komandu un dalībnieku reģistrēšanās

11:00 Pasākuma atklāšana

11:30 – Komandu un individuālās sacensības

14:30 – Pusdienas pie ugunskura

16:00 – 1.-3. vietu ieguvēju apbalvošana, veicināšanas balvas pārējām komandām

Sporta veidi

 1. “Trošu taka” – dalībniekiem secīgi pārvietojoties pa starp kokiem novilktām trosēm jāveic nospraustā distance. Distances laikā dalībnieks, kurš veic trasi turas pie virves, kuru abos galos tur pārējie komandas dalībnieki;
  1. “Meža biatlons” – dalībniekiem pēc iespējas īsākā laikā jācenšas metot ar tenisa bumbiņu trāpīt un nogāzt 5 konusus. Katram dalībniekam tiek iedota viena bumbiņa ar kuru no 6m attāluma ir jācenšas trāpīt konusam. Pēc katra nesekmīga metiena dalībniekam pašam jāsameklē izmestā bumbiņa, jāatgriežas mešanas zonā un jāmet tik ilgi, kamēr tiek nogāzti visi konusi;
   1. “Alpīnists” – komandas pirmais dalībnieks turot rokās 5l ūdens pudeli turoties pie virves no stāvkrasta nolaižas līdz upei, kur ar krūzīti veic ūdens pudeles piepildīšanu ar ūdeni līdz norādītei atzīmei. Pēc uzdevuma izpildes dalībnieks ar virves palīdzību atgriežas starta vietā un nodod stafeti nākošajām dalībniekam, kurš uzdevumu atkārto. Komandas pēdējais dalībnieks – piepilda pudeli līdz malām, uzskrūvē vāciņu un pa virvi, kopā ar ūdens pudeli atgriežas starta-finiša vietā;
   1. “Rūķīšu kalna serpentīns” – visi komandas dalībnieki stafetes veidā veic skrējienu “Rūķīšu kalnā” un pēc tam skrienot līkločos no kalna atgriežas starta-finiša zonā un nodod stafeti nākošajam komandas dalībniekam;
   1. “Kolektīvā slēpošana” – ar trīsvietīgām slēpēm jāveic noteikta distance;
   1. “Kolektīvā orientēšanās” – visi komandas dalībnieki ar rokām sasienas vienā saitē, saņem karti kurā atzīmēti divi kontrolpunkti. Komandai pēc iespējas īsākā laikā jācenšas sameklēt abus punktus;
   1.  “Pārceltuve krēsliņā” – visiem komandas dalībniekiem secīgi, stafetes veidā ar trīsi ir jāpārceļas pāri upei;
   1. Šķēršļu josla – komandas dalībniekiem kolektīvi sadalot pienākumus ir jāveic sekojoši uzdevumi: šķēršļu joslas veikšana turot rokās karotīti ar galda tenisa bumbiņu; “ievainotā” nešanu krēsliņā un “purva” pārvarēšana izmantojot pārvietojamas platformas.

Pieteikšanās