Informācija

Pirmajā dienā reģistrēšanās sacensībām tikai un vienīgi 1. dienas starta vietā „Būdaskalnā”, Vidzemes šosejas 124. kilometrs.

Pirmās dienas sacensību vietā satiksme tiks organizēta vienvirziena kustībā. Skatīt zemāk shēmu. Lielos autobusus vēlams atstāt uz asfalta, organizatoru norādītajās vietās.

 

1.       Dienas kartes fragmenti
             

1.  diena – Pārsvarā skuju koku mežs, vietām jauni mežu izcirtumi, atklātu teritoriju maz. Pārsvarā detalizēts reljefs, vietām ar ļoti daudz detaļām. Vidēji blīvs ceļu un stigu tīkls. Apvidu šķērso gāzes vada trase un elektro līnija. Skriešanas iespējas pārsvarā labas. Atsevišķās vietās notikuši meža kopšanas darbi, aiz tiem pietiekami regulāri izveidoti traktoru sliežu ceļi, kas klāti ar zaru krāvumiem. Sacensību laikā aizliegts skriet pa auto maģistrāli, šo nosacījumu neievērošanas gadījumā dalībnieks tiek diskvalificēts.

2.       dienas kartes fragmenti
               

3.       dienas kartes fragmenti